Jednorazowe niszczenie dokumentów

Nasza standardowa usługa obejmuje:

  • Ustalenie terminu odbioru dokumentów lub innych nośników danych
  • Pakowanie dokumentów do worków. Nie wymagamy usuwania zszywek, segregatorów itp.
  • Plombowanie worków
  • Ważenie dokumentów
  • Potwierdzenie odbioru Protokołem Przekazania – Odbioru
  • Własny, bezpieczny transport materiałów do miejsca zniszczenia
  • Niszczenie dokumentów w pomieszczeniu, do którego nie mają wstępu osoby nieupoważnione (proces niszczenia wykonywany jest przez wyszkolonych pracowników naszej firmy)
  • Poddawanie recyklingowi powstałych ścinków
  • Wystawienie Protokołu Zniszczenia po zniszczeniu dokumentów